Elektronická přihláška na letní tábor

 

LT Sloup v Čechách 2019


V termínu*
29.6. - 19. 7. 2019

Přijmení dítěte:*

Jméno dítěte:*
Datum narození: *

Adresa bydliště dítěte:*

Přijmení zákonného zástupce:

Jméno zákonného zástupce:

Adresa bydliště zákonného zástupce:
Telefon na zákonného zástupce: E-mail zákonného zástupce:

Osoba oprávněná k převzetí dítěte při předčasném odjezdu z tábora:

Přijmení:*

Jméno:*

Adresa bydliště oprávněné osoby:*
Telefon na oprávněnou osobu:*

Dítě již bylo na letním,zimním táboře nebo škole v přírodě:
Letní tábor Zimní tábor
Škola v přírodě Jiné samostatné vícedenní akci

Plavec:*

Velmi dobrý

Průměrný

Špatný

Fyzická odolnost:

Velmi dobrá

Dobrá

Špatná

Dítě zvládá přepravu autobusem:

Bez problemu

Občasná nevolnost

Nutný kinedril

Název zdravotní pojišťovny:*

Číselný kód:

Sdělení zdravotníkovi

Sdělení oddílovému vedoucímu
Jiné upozornění

Souhlas s uveřejněním fotografií:

*Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím se zveřejněním jeho fotografií a videozáznamů. Jedná se především o internetovou prezentaci fotografií z tábora na stránkách pořadatele tábora www.veselimedvedi.cz.

Ano Ne

Prohlášení zákonného zástupce:*

Jsem oprávněn(a) podat tuto závaznou přihlášku. Zároveň tímto potvrzuji správnost údajů uvedených v přihlášce a dávám tímto souhlas, aby Pionýr, z.s., se sídlem Senovážné nám. 977/24 Praha 1, jako správce, prostřednictvím své organizační jednotky zpracovával v souladu se zákonem 101/2000 Sb. mé osobní údaje, resp. údaje dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem v rozsahu nutném pro svou činnost, vyplývající ze Stanov spolku Pionýr. Souhlas uděluji do písemného odvolání, případně do doby jednoho roku po ukončení činnosti dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, ve spolku Pionýr. Poté správce prostřednictvím zpracovatele nejpozději do jednoho roku údaje zlikviduje.

Souhlasím s prohlášením

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel deset a čtrnáct