Přihláška na ostatní akce

Termín akce:

Jméno a přijmení dítěte:
Datum narození: 

Adresa bydliště:
PSČ:

Jméno zákonného zástupce a telefonický kontakt na něj:
E-mail zákonného zástupce:

Je dítě plavec:
Ano
Ne

Jak dítě snáší přepravu autobusem:
Bez potíží
Občasná nevolnost
Nutný kinedril

Vzkaz pro zdravotníka:
Zdravotní pojišťovna-číslo nebo název:

Vzkaz pro vedoucí:

Prohlášení:

Přijímám prohlášení.

Potvrzuji správnost uvedených údajů v přihlášce. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Sdružení Pionýr se sídlem Senovážném nám. 977/24 Praha1 jako správce prostřednictvím své organizační jednotky zpracovávalo v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výše uvedené údaje na první straně přihlášky. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že zpracovatelé jsou registrovaní členi sdružení Pionýr a že již nepodléhají dalšímu souhlasu. Správce může používat tyto osobní údaje ke své činnosti v souladu se Statutem sdružení Pionýr a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji do odvolání. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce tyto údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Sdružení Pionýr. Závazně se přihlašuji do soutěže CLONA. Jsem seznámen(a) se Soutěžním řádem a zavazuji se jím řídit.
V:  Dne: 

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šestnáct a devět