LETNÍ TÁBOR 2018 JE V TUTO CHVÍLI OBSAZEN, uvolněná místa budou doplněna po termínu pro složení rezervačních záloh.

Letáček k letnímu táboru 2018

Seznam přihlášených, platby, dodané dokumenty

Přihláška na LT 

Vedoucí a instruktoři

Smluvní podmínky LT 2018

Formulář pro posudek lékaře

Posudek je možno poslat naskenovaný v barevném provedení ve formátu jpg (pdf) nebo v orginále poštou.

Prohlášení zákonných zástupců (obsahuje bezinfekčnost)

Rozdělení do oddílů

Táborový řád LT

Noční hlídky - pravidla

Režim dne LT

Seznam věcí

Adresa tábora a kontakty

Popis cesty na TZ Medvědín ve Sloupu