PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA LT 2018 je nadále možný pouze po individuální domluvě.

Letáček k LT 2018

Přihláška na LT 

Seznam přihlášených, platby, dodané dokumenty

Vedoucí a instruktoři

Smluvní podmínky LT 2018

Formulář lékaře  (lze poslat naskenovaný v barevném provedení v pdf v kvalitním rozlišení, NE OFOCENÝ)

Prohlášení zákonných zástupců (obsahuje bezinfekčnost)

Rozdělení do oddílů

Seznam doporučených věcí na LT

Režim dne     Táborový řád

Noční hlídky - pravidla

Adresa tábora a kontakty

Popis cesty na TZ Medvědín ve Sloupu