Táborová základna

Scházíme se na schůzkách, vyjíždíme společně na akce a „víkendovky“ všemi možnými i nemožnými dopravními prostředky, na kolech, lyžích, lodích nebo chodíme „po svých“ třeba po horách. Pravidelně pořádáme letní a zimní tábory, organizujeme samozřejmě i velikonoční a podzimní prázdniny. S výjimkou letních táborů nejsou naše akce omezeny věkem účastníků. Veškeré akce se snažíme připravit tak, aby byly finančně dostupné co nejširšímu okruhu dětí a mládeže, a to i díky podpoře Ministerstva školství ČR a Magistrátu hl.m. Prahy.

Současní vedoucí a instruktoři jsou ZDE.