Přihláška na zimní tábor

Termín tábora:

příjem přihlášek na I.turnus zastaven, pouze náhradníci
příjem přihlášek na II.turnus zastaven, pouze náhradníci

Jméno a přijmení dítěte:
Datum narození: 

Adresa bydliště:
PSČ:

Počet sourozenců/ev. jejich věk:
Jméno zákonného zástupce a telefonický kontakt na něj:
E-mail zákonného zástupce:
Osoba oprávněná k převzetí dítěte při předčasném odjezdu z tábora a její vztah k dítěti:

Dítě již bylo na letním nebo zimním táboře:
Ano
Ne

Lyžař/snowboardista:
Velmi dobrý
Průměrný
Špatný

Fyzická odolnost:
Velmi dobrá
Dobrá
Špatná

Jak dítě snáší přepravu autobusem:
Bez potíží
Občasná nevolnost
Nutný kinedril

Vzkaz pro zdravotníka:

Vzkaz pro vedoucí:

Prohlášení:

Přijímám prohlášení.

Potvrzuji správnost uvedených údajů v přihlášce. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr, z.s., se sídlem Senovážném nám. 977/24 Praha 1, jako správce, prostřednictvím své organizační jednotky zpracovával v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že zpracovatelé jsou registrovaní členi spolku Pionýr a že již nepodléhají dalšímu souhlasu. Správce může používat tyto osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami zapsaného spolku Pionýr a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji do odvolání. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce tyto údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice spolku Pionýr.
V:  Dne: 

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvacetjedna a patnáct