LT a současnost

Od 1.9.2016 jsme převzali táborovu základnu ve Sloupu v Čechách. Od 1.1.2017 dojde se vší prvaděpodobností ke sloučení s vlastníkem tohoto tábora - 180. PS, čímž, po mnoha letech, zdá se, budeme opět konečně "ve svém". 

V roce 2013 ukončil svou činnost oddíl Brtníků, pod vedením Franty Pešuly, který mj. organizoval i II. turnus letního tábora Veselých Medvědů. Kolektiv vedoucích tohoto bývalého oddílu pod vedením Petra Pešuly a Lucky Neradové se rozhodl nadále pořádat pouze 14 denní LT, a to v RZ Peira Jesenice u Rakovníka (www.veselimedvedi.com).