Letáček - info

Seznam, přehled plateb a dodaných dokumentů

Formulář pro posudek lékaře

Posudek je možno poslat naskenovaný v barevném provedení ve formátu jpg, pdf nebo v orginále poštou.

Prohlášení zákoných zástupců

Seznam věcí

Adresa tábora

Elektronická přihláška